شرحی بر کتاب «کامل‌ترین مرجع کاربردی OpenSees»

کتاب «کامل‌ترین مرجع کاربردی OpenSees» به تازه‌گی و در نمایشگاه کتاب امسال «۱۳۹۶» منتشر شد. فرصتی دست داد طی چند روز گذشته مروری بر این کتاب داشته باشم. آنچه در ادامه می‌خوانید، نظرات من در مورد این کتاب است. شما را به مطالعه‌ی این مطلب دعوت می کنم.

ادامه‌ی مطلب